گالری نمونه عکاس تبلیغاتی و صنعتی ♦ لطفا برای بزرگنمایی عکسها روی آنها کلیک کنید

هر تصویری که سعی در نمایش محصول یا خدمات شما داشته باشد به قصد اینکه ذهن بیننده عکس را درگیر محصول کند جزو عکس تبلیغاتی محسوب میشود ولو اینکه چهره فردی یا موجود زنده ای هم در آن باشد.عکاسی تبلیغاتی صرفا برای فروش محصول و سود صاحبان آن میباشدو به دنبال انتقال مفهوم نیست.

این تعریف واقع گرایانه ترین تعریف از عکاس تبلیغاتی میباشد.به نوعی تمامی عکسهای استوری اینستاگرام که از پیتزا و ساندویچ آپلود میشود ذهن شما را با رستوران درگیر کرده و عکس تبلیغاتی محسوب میشود.حتی محتوای بزرگسال که برای فروش محصول است هم در این دسته قرار دارد !